Kazimierz Kutz jako polityk

Kazimierz Kutz życie polityczne rozpoczął w 1997 roku od startu w wyborach parlamentarnych do Senatu z listy Unii Wolności. Wsparł w ten sposób Leszka Balcerowicza w jego kampanii na Ziemi Śląskiej. W istniejącym wtedy województwie katowickim zdobył on około 500 000 głosów, czyli najwięcej w całym województwie. Będąc w Senacie zajmował się sprawami Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Nauki i Edukacji.

Wspierał on wprowadzanie reform do szkolnictwa oraz opowiadał się za zwiększeniem środków finansowych dla uczelni wyższych. Robił to, ponieważ uważał, że odpowiednie wykształcenie młodych ludzi będzie pozytywnym czynnikiem dla rozwoju Polski.

Kutz jako senator Ziemi Śląskiej IV kadencji niezwykle skutecznie bronił spraw całego Województwa Śląskiego, a przy uchwalaniu budżetu dla województwa dość często przedstawiał niecodzienne i niekonwencjonalne wypowiedzi. Domagał się zachowania w całości województwa Śląskiego, a także stawał w obronie lokatorów przyzakładowych mieszkań przed ich wywłaszczeniem.

Zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na najwybitniejszego Ślązaka XX wieku organizowanym przez Gazetę Wyborczą. Nadano mu tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego.

W 2001 roku ponownie wziął udział w wyborach parlamentarnych do Senatu. Tym razem startował z listy „Bloku Senatu 2001”. Wybory te wygrał  i w latach 2001 – 2005 pełnił funkcję Senatora.

W późniejszym czasie został Wicemarszałkiem Senatu i pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Starał się o podniesienie poziomu telewizji publicznej oraz zwiększenia środków finansowych na kulturę.

Jego działalność na rzecz Śląska i jego mieszkańców miała miejsce przez kilkadziesiąt lat. Był on współtwórcą konkursu gwary noszącego nazwę „Po naszemu, czyli po Śląsku”. Zajmował się realizacją Festiwalu Teatralnego Młodych Reżyserów „Interpretacje” w Katowicach, a także aktywnie udzielał się na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Śląskiego Teatru Tańca z Bytomia oraz „Fabryki Silesia”, którą traktował jako kontynuację Zespołu Filmowego „Silesia”.

Pod jego patronatem odbywał się Festiwal Filmów Kultowych. Stał na czele Kongresu Kultury na Górnym Śląsku, a także zainicjował utworzenie Rady Kultury Województwa Śląskiego. Kierował Komitetem Budowy Muzeum Śląskiego oraz udzielał się na rzecz powstania niezależnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Starał się o dofinansowanie dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Kutz był zawsze niezależny w swoich osądach i cechował się wielkim sentymentem i miłością do Śląska.

Walczył o większą świadomość historyczną i obywatelską mieszkańców regionu śląskiego, co potwierdzać może jego twórczość. W 2002 roku reżyser dostał Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności, co stanowiło nagrodę dla niego jako wybitnego Ślązaka. Warto zaznaczyć, że Kazimierz Kutz nigdy nie należał do partii politycznej.